Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA ( u daljem tekstu: ,,MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA“ ili ,,mi“) Vas obaveštava o obradi Vaših ličnih podataka (u daljem tekstu: ,,Podaci“ ) kao i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji, kako sledi:

Koje Podatke obrađujemo?

Mi obrađujemo Podatke koje primimo od Vas a koje nam dostavljate putem našeg sajta , odnosno popunjavanjem elektronske forme za unos podataka na našem sajtu www.vivaldiforum.com (u daljem tekstu: “Sajt“).

Podaci uključuju:

 • Vaše lične podatke:
  Ime, prezime, ulica i kućni broj, grad, država, region, poštanski broj, telefon, adresa e-pošte (email).
 • Podatke o Vašoj firmi:
  Naziv, PIB, matični broj firme, i e-mail adresu

Mi ne skupljamo I ne obrađujemo posebne vrste podataka o ličnosti.

Za koju svrhe se obrađuju Podaci?

Kontakt forma

Svrha: Mi obrađujemo podatke koje vi dostavljate popunjavanjem Kontakt forme na Sajtu u svrhu rezervacije i kupovine karata za učešće na našem Vivaldi forumu od 16-18.06.2021. kao i dobijanja odgovora na poruku koju nam dostavite putem Kontakt forme ili putem emaila za podršku na sajtu.

Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti.

Trajanje: Do 18.06.2021 ili do povlačenja vaše saglasnosti putem email-a.

Newsletter

Svrha: Obrađujemo Podatke koje vi dostavljate popunjavanjem Kontakt forme na Sajtu www.vivaldiforumi.com u svrhu slanja Newslettera odnosno da bi Vam slali personalizovane informacije na imejl adresu i da bi vas obaveštavali o ponudama, uslugama i događajima koje organizuje MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA , a za koja verujemo, da vas mogu interesovati.

Pravni osnov: Podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti. Svoju saglasnost možete povući u svakom trenutku, slanjem imejla na sledeću mail adresu: office@msm.edu.rs ili pritiskom na link za odjavu, koji se nalazi u svakom imejlu u kom dobijete Newsletter.

Trajanje: Do povlačenja vaše saglasnosti. Najkasnije, u roku od 30 dana od trenutka povlačenja vaše saglasnosti, svi Podaci (uključujući i njihove kopije), biće obrisani.

Marketing

Svrha: Vaše Podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga u vezi sa ponudama, uslugama i događajima koje organizuje MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA. Možda ćemo kombinovati Podatke koje smo prikupili mi ili naši pružaoci usluga, kako bismo kreirali detaljnu sliku potreba i interesovanja naših Korisnika.

Pravni osnov: Gore pomenute Podatke obrađujemo po osnovu naših opravdanih interesa u smislu direktnog marketinga i reklamiranja.

Trajanje: Vaši Podaci će se obrađivati dok vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite žalbu putem email na adresu office@msm.edu.rs , vaši Podaci će biti obrisani.

Koji je pravni osnov za obradu vaših Podataka?

Saglasnost

Ukoliko ste nam dali pristanak- npr. za korišćenje kolačića- obrada Podataka će se izvršiti samo u skladu sa svrhom za koju je data saglasnot.

Data saglasnot može biti povučena u bilo koje vreme i važiće ubuduće. Međutim, to ne utiče na zakonitost bilo kakve obrade Podataka do trenutka povlačenja.

Legitimni interes

Ako je potrebno za zaštitu naših legitimnih interesa – poput prezentacije našeg Sajta bez grešaka – ili trećih strana, mi takođe možemo obraditi vaše Podatke.

Koliko dugo obrađujemo vaše Podatke?

Vaši Podaci će se obrađivati dok vi ne izrazite neslaganje sa istim. Nakon što uložite žalbu putem e-mail adrese office@msm.edu.rs, vaši Podaci će biti obrisani.

Pored toga, vaše Podatke obrađujemo samo dok za to postoji zakonska obaveza ili su nam potrebni Podaci za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Ko prima vaše Podatke?

U MOKROGORSKOJ ŠKOLI MENADŽMENTA zaposlena lica će primati vaše Podatke koji su im potrebni za gore navedene svrhe. Ako smo zakonski obavezni na to, takođe ćemo preneti vaše Podatke nadležnim javnim organima.

Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše Podatke?

Niste dužni da dajete nikakve podatke osim onih Podataka potrebnih da vam se odgovori na vaše pitanje koje ste nam dostavili putem kontakt forme ili da vam pošaljemo Newslette ako se se za njega prijavili (ime i e-mail).

Kolačići

Tehnički nužni kolačići

Na našem Sajtu www.vivaldiforum.com koristimo kolačiće koji su male datoteke sačuvane na vašem uređaju (veb pretraživač). Nakon sledeće posete našem Sajtu pomoću istog uređaja, informacije sačuvane u kolačićima biće kasnije vraćene na naš Sajt. Podaci prikupljeni putem ovih kolačića koristimo da bolje predstavimo naš Sajt i da ponude prilagodimo korisnicima, npr. kako bismo procenili upotrebu naše Sajta. Neki kolačići ostaju sačuvani na vašem uređaju dok ih ne obrišete. Oni omogućavaju nam da prepoznamo vaš pregledač prilikom vaše sledeće posete. Ostali kolačići se čuvaju samo na našem Sajtu tokom trajanja vaše posete.

Sledeći kolačić koristimo:

Naziv kolačića Svrha Period čuvanja
PHPSESSID Vaša sesija ID na serveru 1 sat

Ovajj kolačić je tehnički neophodan za prezentaciju Sajta. Možete da deaktivirate podešavanje kolačića u podešavanjima vašeg pregledača. Imajte na umu da generalna deaktivacija kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja našeg Sajta.

Google Analitika

Pored toga koristimo kolačiće Google Analitike, usluge analize Sajta koju pruža Google LLC (u daljem tekstu „Google“). Ovi kolačići prenose podatke o vašoj upotrebi Sajta na Google server u SAD. Međutim, Google će vašu IP adresu skratiti pre prenosa i preneti podaci se više ne mogu povezati sa vama. Google će koristiti ove informacije za procenu opštih podataka o upotrebi našeg Sajta i za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na Sajtu. Ako želite da sprečite upotrebu kolačića Google Analitike, to možete učiniti preko podešavanja pregledača (pogledajte odeljak 7.1) ili možete instalirati dodatak za pregledač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacije o tome kako Google i njegova povezana društva koriste podatke i vrše skladištenje molim pogledajte Google Politiku privatnosti koja je trenutno dostupna na: https://www.google.com/privacy.html.

Google Analitike Kolačići Svrha Period skladištenja
_gat Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_gid Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta
_ga Određuje Google Analitika za identifikaciju jedinstvene sesije 30 minuta

FACEBOOK AUDIENCE PIXEL

Mi takođe koristimo Facebook Audience Pixel alat za analizu kompanije Facebook Ireland Limited ili Facebook Inc. za merenje efikasnosti našeg oglašavanja. Piksel prikuplja informacije o korišćenju Sajta, kao na primer kada se Sajt koristi, i te informacije prosleđuje Facebook serverima u Irskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Ove informacije se takođe mogu ukrstiti sa drugim podacima na Facebooku ili našim informacijama koje imamo o vama. Svi podaci prikupljene ovim načinom kodira Facebook koristeći „hashes“. Facebook Ireland Limited nalazi se u Evropskoj uniji; Facebook Inc. nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i ima sertifikat o zaštiti privatnosti koji osigurava zaštitu vaših podataka.

Prikupljanje podataka putem Facebook Pixel odvija se samo uz vaš pristanak. Ovu saglasnost možete u bilo kom trenutku da povučete. Poređenje podataka sa podacima koje smo čuvali zasnovan je na našem legitimnom interesu za marketing.

Vaša prava u vezi obrade vaših Podataka

Vi imate pravo

 • da zahtevate informacije koji se vaši lični Podaci obrađuju;
 • da se isprave ili izbrišu vaši Podaci;
 • da ograničite obradu Vaših podataka;
 • da povučete svoj pristanak;
 • da prigovorite na obradu Vaših podataka;
 • da se prenesu Podaci.

U slučaju da verujete da mi vršimo nedozvoljenu obradu vaših Podataka molimo Vas da nas kontaktirate na email office@msm.edu.rskako bi na najbrži način mogli da reagujemo. Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu I to u Srbiji: www.poverenik.rs .

Automatizovana obrada i profilisanje

Mi ne vršimo automatizovanu obradu Podataka niti profilisanje.

Koga možete da kontaktirate?

Ukoliko imate pitanja ili zahteve, možete da nas kontaktirate direktno putem slanja pisma na adresu ili e-mail:

MOKROGORSKA ŠKOLA MENADŽMENTA
Mećavnik BB, Mokra Gora, Užice
Republika Srbija
e-mail: office@msm.edu.rs
MB 20792191
PIB 107388412